Defibrillator geleverd aan ambulance-dienst in Suriname

Aat Verkamman, uit de gemeente Rotterdam, overhandigt hier een defibrillator aan de ambulance-dienst in Suriname. Mede door giften vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk in Rotterdam kon deze defibrillator aan de ambulance-dienst worden gegeven.

Aat Verkamman is actief in een samenwerking van Stichting Corantijn, Help Suriname van Keilstra ambulances uit Drachten en Suridocs uit het Nij Smelinghe ziekenhuis te Drachten. Zij werken samen om de ambulance-dienst te voorzien van ambulances, medische apparatuur en opleiding van de verpleegkundigen.

Momenteel is de economische situatie in Suriname erg slecht, er is weinig geld beschikbaar voor de gezondheidszorg. Ook in de ziekenhuizen is tekort aan incontinentiematerialen, stoma materiaal en andere medische gebruiksartikelen zoals onderzoek handschoenen.

Zondag 11 februari is gecollecteerd voor deze defirbrillator, met dit mooie resultaat tot gevolg.