Mededelingen vanaf 4 december

·        Maandagavond 5 december is er geen koorrepetitie. 

·        Dinsdag 6 december is er buurtcontactochtend in onze kerk in Rotterdam. 

·        Donderdag 8 december zal er door het koor van Rotterdam een kerstuitvoering worden verzorgd in wooncentrum “De Vijverhof” te Capelle aan den IJssel.

·        Zondag 11 december wordt alle senioren uit de gemeente Rotterdam een lunch aangeboden door onze jeugd. Zou u zich op de opgavelijst op het mededelingenbord willen opgeven?

·        Dinsdag 13 december van 14.00 – 16.00 uur willen de bezoekers van seniorencafé “de Ontmoeting” het jaar afsluiten in restaurant “de Watertuin”, in Spijkenisse. 

·        Woensdag 14 december bezoekt Apostel Klene de gemeente Rotterdam. Er is die avond ook Heilige Verzegeling.

·        Zondag 18 december wordt onze kerstviering gehouden onder het motto ‘Wat neem jij mee?’ Informatie daarover in de hal. Graag uw bijdragen opgeven.

·        Zondag 25 december wordt om 10 uur de kerstdienst gehouden.

·        Woensdag 28 december is er geen dienst.

·        De Oudejaardienst is op zaterdag 31 december om 18.00 uur.

·        Zondag 1 januari is er om 11.00 uur Nieuwjaarsdienst. Dit betreft een uitzendingsdienst van onze Districtsapostel vanuit Arnhem.